Անգլերեն

Homework

 1. This president had little power.
 2. She spoke little English. It was nearly impossible to understand her.
 3. They got few complaints.
 4. I’m sorry, but I have little time to waste.
 5. He is lucky. He has few problems.
 6. They have little interest in politics.
 7. There’s very little communication between them.
 8. Few children understood the difference.
 9. We had little hope that his sister would survive.
 10. Very few students studied Latin last year.
 1. She always does sport in the afternoon.
 2. often have a shower when I get home in the evening.
 3. My parents are seldom strict.
 4. We sometimes go fishing at the lake.
 5. am often tired.
 6. She can never remember his name.
 7. He doesn’t usually smoke.
 8. They never have enough time.
 9. They have never had pets.
 10. Where do you usually spend your summer holidays?
 1. Dan / Harry
  Dan is younger than Harry.
 2. French / English
  French is more difficult than English.
 3. Moscow / London
  Moscow is bigger than London.
 4. Lisa / Tony
  Lisa is taller than Tony.
 5. the black car / the white car
  The black car is cheaper than the white car.
 6. Robert / Henry
  Robert is happier than Henry.
 7. dogs / cats
  Dogs are more intelligent than cats.
 8. my room / your room
  My room is nicer than your room.
 9. Tokyo / Paris
  Tokyo is busier than Paris.
 10. the girls / the boys
  The girls are quieter than the boys.

Homework

Once upon a time, an old man spread rumors that his neighbor was a thief. As a result, the young man was arrested. Days later the young man was proven innocent. After being released, the man felt humiliated as he walked to his home. He sued the old man for wrongly Accusing him.

In court, the old man told the Judge, “They were just comments, didn’t Harm anyone..” The judge, before passing sentence on the case, told the old man, “Write All the things you said about him on a piece of paper. Cut them up and On the way home, throw the pieces of paper out. Tomorrow, come back to Hear the sentence”.

The next day, the judge told the old man, “Before receiving the Sentence, you will have to go out and gather all the pieces of paper That you threw out yesterday”. The old man said, “I can’t do that! The wind must have spreads them and I won’t Know where to find them”.

The judge then replied, “The same way, simple comments may destroy the honor of a man to such an extent that one is not able to fix it. The old man realized his mistake and asked for forgiveness”.

Moral: Do not malignant or blame anyone without knowing the fact or a truth. Your words may ruin someone’s reputation without any fault of theirs.

Թարգմանություն

Ժամանակ առ ժամանակ մի ծերուկ լուրեր էր  տարածում, թե իր հարևանը գող է: Արդյունքում երիտասարդը ձերբակալվեց: Օրեր անց երիտասարդը ապացուցեց իր անմեղությունը: Ազատ արձակվելուց հետո տղամարդը նվաստացած զգաց, երբ գնում էր դեպի իր տուն: Նա դատի տվեց ծերունուն ՝ նրան սխալ մեղադրելու համար:
Դատարանում դատավորը ասաց դատապարտյալին. «Սրանք պարզապես մեկնաբանություններ էին,  նա ոչ մեկին վնաս չէր տալիս»: Դատավորը, նախքան դատավճիռը կայացնելը, ասաց ծերուկին.ր տվեց  թղթի կտոր. Կտրեք դրանք և տան ճանապարհին, թղթի կտորները հանեք: Վաղը, վերադարձրեք նախադասությունը լսելու համար »:
Հաջորդ օրը ծերուկն ասաց դատավորին. «Ես դա չեմ կարող անել: Քամին պետք է տարածեր նրանց, և ես չգիտեմ, թե որտեղ եմ դրանք գտնելու։

Այնուհետև դատավորը պատասխանեց. «Նույն ձևով պարզ մեկնաբանությունները կարող են ոչնչացնել մարդու պատիվն այն աստիճանի, որ մարդն ի վիճակի չէ այն շտկել: Ծերուկը հասկացավ իր սխալը և ներում խնդրեց »:
Բարոյական. Մի չարորեք կամ մեղադրեք որևէ մեկին ՝ առանց փաստը կամ ճշմարտությունը իմանալու: Ձեր խոսքերը կարող են փչացնել որևէ մեկի հեղինակությունը ՝ առանց իրենց մեղքի:

It’s a instructive text

 1. She always does sport in the afternoon.
 2. often have a shower when I get home in the evening.
 3. My parents are seldom strict.
 4. We sometimes go fishing at the lake.
 5. am often tired.
 6. She can never remember his name.
 7. He doesn’t usually smoke.
 8. They never have enough time.
 9. They have never had pets.
 10. Where do you usually spend your summer holidays?

My hero

Everyone has someone they look up to and want to be just like one day and everyone has different opinions and who a true hero is. My personal hero is my mother. My mom is my favourite person in the world because she is always there when I need her the most and I don’t know where I would be today without her. She has blessed me with a great life and I am forever thankful for all she does for me. Nobody could ever compare to my mother. She is the most caring, loving, and genuine person I know and that is why she is my hero.

Check your progress

My uncle lives in that house over there.
Do you like listening to CDs?
Alex and Sarah play computer games every weekend.
My father doesn’t like the same music as me.
Our teacher hardly ever give us a lot of homework.
A: Does your mother working on Saturdays?
B: Yes, she works.
A: Do they write a lot of emails?
B: No, they don’t.
I don’t get up early at the weekend.

marDa – Drama
astMh – Maths
singEh – English
chiSnce – Science
itysHor – History
rchFen – French
peyGogrha – Geography
cnyoTehlgo – Technology
mtyeCishr – Chemistry .

My mom usually works in New York, but this week she is working in London.
I am reading a magazine at the moment; it is strange because I usually don’t read magazines.
We don’t watch television very often, but we are watching an interesting programme at the moment.
A: Does your friend always swim in the sea?
B: No, not always. They are swimming in the pool today.
A: Karen isn’t in her room. Is she helping Dad in the kitchen?
B: No, she isn’t. She is heaving a shower.

hobby and interests
listening to the music
dancing
playing  guitar
homework
doing ironing
cleaning the windows
tidying up

Homework

Homework

Ex 8a , page 22

2 – a    3 – f   4 – e  5 – b   6 – d

Ex 9a , page 23

1 – Debbie

2 – Pete

3 – Joel

4 – Pete

5 – Debbie

6 – Jess

Ex 9b , page 23

2 – 2

5 – 3

3 – 4

4 – 5

6 – 6 ffffffffffffff

Homework

Homework

Ex. a , page 20

1.Paul’s wearing

2.It’s raining

3.Dad’s cooking

4.My mother cooks

5.He’s never listening to the teacher.

Ex. b , page 20

Present simple                                  Present countinius

Usually                                                at the moment

Every weekend                                  right now

This afternoon                                   today

Never

Every evening

This week

Twice  a year

Ex . c , page 20

 1. Goes
 2. Have
 3. Are learning
 4. Surfs, wants
 5. Know, don’t remember
 6. Aren’t dancing , aren’t like.

`�Q��

Homework

Ex. d , page 19

 • are watching
 • aren’t listening
 • am doing
 • Are , watching
 • Is, having
 • Ex. c, page 19
 • is watching television
 • are listening to music
 • I am not enjoying this programme
 • are winning
 • isn’t doing her homework .

Why does Mike  like what he is doing.

 1. Michael is enjoying his life with people who he helps not for money as well as the country he lives.
 2. Say three places In the world where you would like to work as a volunteer.
 3. I would travel to India, China and to Afrika, to help some poor people or children to learn some languages , sciences or help some sick people in their basic needs.
 4. Give an example of: a) volunteer work you would like to do: b) volunteer work you would not like to do.
 5. I would study Chemistry and make some medicines and help sick people or children and also teach them 2 or 3 languages , sciences and so on.
 6. I wouldn’t do the work I can’t do well, because I want to help people the best way I can.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s