Հոկտեմբերի 26-30

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ: Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ
խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Խառնուրդը լցնում ենք ջրի մեջ։ Կատարում ենք նստվածքազատում պարզվածքազատում։

2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2):

Գրել այս 2 նյութի

.ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում)

H2O — հեղուկ, անգույն, հոտ չունի, համ չունի, 1կգ/լ , լավ ջերմահաղորդականություն, չունի էլեկտրահաղորդականություն, 100oC , ունի լավ լուծելիություն։

SO2 — գազ, անգույն, հոտ չունի, համ չունի, 0,002927 գ/սմ³ , չունի ջերմահաղորդականություն, չունի էլեկտրահաղորդականություն, հալման ջերմաստիճան՝ -104oC , եռման ջերմաստիճա` 14oC , լուծելիությունը ջրում`11,5 գ/100 մլ:

.նշել թե քանի քիմիական տարրից են կազմված,մոլեկուլը կազմող տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները [Ar-ները]

H2O — 2 ; Ar(H) = 1 ; Ar(O) = 16

SO2 — 2 ; Ar(S) = 32 ; Ar(O) = 16

.նյութում տարրերի զանգվածների հարաբերությունը — H2O = 1 : 8 ; SO2 = 1 : 1

.հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr) — Mr(H2O) = 18 ; Mr(SO2) = 64

.մոլեկուլում` ատոմների միջեւ առկա քիմիական կապի տեսակը՝ H2O — ջրածնային կապ ; SO2 — կովալենտային կապ։

.մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները՝ H+12O-2 ; S+4O-22

.զանգվածային բաժինները.( w)` w(H) = 11,11% , w(O) = 88,89% ; w(S) = 50% , w(O) = 50%

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

.մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)` m0(H2O) = 29,88 . 10-24 ; m0(SO2) = 106,24 . 10-24

Նոյեմբեր 9-13

1.Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝KMnO4 — 3

նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները

K — կալիում, Ar(K) = 39 ; Mn — մանգան, Ar(Mn) = 55 ; O — թթվածին, Ar(O) = 16

3.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(Ca) = 40

գ)Ar(I) = 127

բ)Ar(He) = 4

4.Ընտրե՛ք ա) այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն իոնային կապեր — NaCl, NH3, CsF, HCI, NO2, HF, K2O, CaCl2, KBr

բ) այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապեր — NaCl, NH3, CsF, HCI, NO2, HF, K2O, CaCl2, KBr

5.Հաշվել մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները Zn+2S-2, N-3H+13 , Na+12O-2

6.Օքսիդացման աստիճանը կարող է լինել. ա) միայն բացասական
բ) միայն դրական
գ) եւ՛ բացասական, եւ՛ դրական
դ) բացասական, դրական եւ զրոյակն

7.Հաշվի՛ր NH3 մոլեկուլում տարրերի զանգվածային բաժինները.

w(N) = 82,35% ; w(H) = 17,65%

Նոյեմբեր 23-27

առաջադրանքներ

1*

Լրացրեք բաց թողնված բառերը 

Օքսիդներ են կոչվում այն քիմիական նյութերը, որոնք կազմված են  թթվածնի  տարրի ատոմներից, որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2 է :

Թթուները այն քիմիական նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի տարրի ատոմներից և անիոններից:

Հիմքեր են կոչվում այն քիմիական նյութերը,որոնք կազմված են OH — ից և կատիոն խմբերից:

2*

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված

HNO33 ; CO2 2

3 *Գրել քիմիական տարրերի անվանումները և հարաբերական ատոմայի զանգվածը

F — ֆտոր, Ar(F) =19 ; C — ածխածին, Ar(C) = 12 ; P — ֆոսֆոր Ar(P) = 31 ; Si — սիլիցիում, Ar(Si) =28 ; Na — նատրիում, Ar(Na) =23 ; H — ջրածին, Ar(H) = 1 ; O — թթվածին, Ar(O) =16

4.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանել`

ՄետաղներՈչ մետաղներՕքսիդԹթուՀիմքԱղ
Fe — երկաթP — ֆոսֆորSO2HClBa(OH)2NaCl
Al — ալյումինS — ծծումբBaOH2CO3Al(OH)3KNO3
Cl2 — քլորAl2O3H2SO4CaCO3
O3 — օզոնFe2O3HNO3Mg(NO3)2
CaO
MgO

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Կալիումի կարբոնատ — K2CO3

Մագնեզիումի ֆոսֆատ — Mg3(PO4)2

Ալյումինի սուլֆատ — Al2(SO4)3

Բարիումի սիլիկատ — BaSiO3

Ցինկի քլորիդ — ZnCl2

5.Հաշվել LiCl-ի

*հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը — 42,5

*զանգվածային հարաբերությունները — 7 : 35,5

*զանգվածային բաժինները — w(Li) = 16,47% ; w(Cl) = 83,53%

*նշել կապի տեսակը — իոնային կապ

6.Որոշել օքսիդացման ասիճանը.

C+2O-2 ; O-22 ; H+12 ; H+1N+5O-23

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2

H2SO4

 1. Անվանում՝  ծծմբական թթու
 2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը.

H-Ջրածին                                                                                                                                                 S-Ծծումբ                                                                                                                                                   O-թթվածին

3.  Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

2H,1S, 4O

4. Հաշվել՝Mr 

Mr(H2SO4)=2·1+32+64=98

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (H): m(S): m(O)=2:32:64

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (H)=2/98·100%=49%

w (S)=12/98·100%=8%

w (O)=64/98·100%=100%-(49%+8%)=45%

  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ:

8.m0=98 · 1,66•10-27կգ =162.68•10-27կգ

NaNՕ3

Անվանում՝  աղ /նատրիումի նիտրատ/

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը.

Na-Նատրիում

N-Ազոտ

Օ-թթվածին

3.  Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Na, 1S, 3O

4.Հաշվել՝Mr 

Mr(NaNO3)=23+14+48=85

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (Na): m(N): m(O)=23:14:48

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (Na)=23/85·100%=4%

w (N)=14/85·100%=6%

w (O)=48/85·100%=100%-(4%+6%)=88%

  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ:

8.m0=85 · 1,66•10-27կգ =141.1•10-27կգ

FeSO4

 1. Անվանում՝  Երկաթի սուլֆատ
 2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը.

Fe-երկաթ                                                                                                                                                   S-Ծծումբ                                                                                                                                                     O-թթվածին

3.  Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Fe,1S, 4O

4. Հաշվել՝Mr 

Mr(feSO4)=56+32+64=152

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (Fe): m(S): m(O)=56:32:64

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (Fe)=56/98·100%=3%

w (S)=12/152·100%=13%

w (O)=64/152·100%=100%-(13%+3%)=72%

  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ:

8.m0=152· 1,66•10-27կգ =252.32•10-27կգ

KMnO4

 1. Անվանում՝  կալիումի պերմանգանատ
 2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը.

K -Կալիում                                                                                                                                               Mn-Մանգան                                                                                                                                            O-թթվածին

3.  Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1K,1Mn, 4O

4. Հաշվել՝Mr 

Mr(KMnO4)=39+55+64=158

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (K): m(Mn): m(O)=39:55:64

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (K)=39/158·100%=4%

w (Mn)=55/158·100%=3%

w (O)=64/158·100%=100%-(4%+3%)=91%

  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ:

8.m0=158· 1,66•10-27կգ =262.28•10-27կգ

SiO2

 1. Անվանում՝  սիլիցիումի օքսիդ
 2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը.

Si-սիլիցիում                                                                                                                                                O-թթվածին

3.  Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Si,2O

4. Հաշվել՝Mr 

Mr(SiO2)=28+32=60

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (Si): m(O)=28:32

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (Si)=28/60·100%=2%

w (O)=32/60·100%=100%-2%=96%

  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ:

8.m0=60 · 1,66•10-27կգ =99.6•10-27կգ

Նյութերը մեր շրջապատում,կենցաղում

 1.  Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: Լրացրել աղյուսակները

  

 Մարմիններ  Նյութեր
գիրք փայտ
բաժակ երկաթ
ցորեն ավազ
 1. Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ
 Մաքուր նյութեր Խառնուրդներ
աղբյուրի ջուր բրոնզ
փայտ օդ
ոսկի աղ
 1. Խառնուրդները բաժանել՝                                                                                                                                                                                                                                                 
 Համասեռ խառնուրդներ Անհամասեռ խառնուրդներ 
շաքարի ջրայի լուծույթ հող
աղի ջրային լուծույթ  քար
սոդայի ջրային լուծույթ փոշի
օդ կավ
 1.  Գրել, ինչ նյութերից են կազմված մարմինները:                                                                       Մարմինները կազմված են պինդ նյութերից, հեղուկ նյութերից, գազյին նյութերից։

5     Համացանցից գտնել և գրել ձեզ ծանոթ  երեք նյութերի   բանաձևերը և կատարել հաշվարկ ըստ հետևյալ սխեմայի՝:

ծծմբական թթու

Sulfuric-acid-3D-vdW.png

                       1.Նյութի անվանումը սոդա ծծմբկան թթու
                       2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը H₂(ջրածին)S(ծծումբ) O₄(թթվածին)
                       3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում H2 SO4

 1. Հաշվել՝Mr (H₂SO₄)=2*Ar(H)+Ar(S)+4Ar(o)=2*1+32+4*16=98
 2. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m(H):m(S):m(O)=2:32:64

                       6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w (H) = 2/98*100% =2%

w (S) = 32/98*100% = 33%

w (O) = 100%-(2%+32%) =65%

                       7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

բարդ

                  8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը 

Mo (H2SO4) = 98*1,66*10-27կգ=1,63*10-25կգ

6.Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել,գրանցել տարբեր  երևույթներ  և լրացնել աղյուսակը՝

      

 Ֆիզիկական երևույթներ  Քիմիական երևույթներ
կայծակ այրում
օդապարիկի թռչել երկկաթի քայքայումը

 1. 7.Գտնել  համացանցից  հետաքրքիր  ֆիլմ,թարգմանություն կամ փաստեր երևույթների կամ նյութերի մասին և տեղադրել բլոգներում,հղումները ուղարկել ինձ:

Մենք այսօր կկատարեն  քիմական 7 փորձ։ Մեզ պետք է քացախ, յոդի լուծույթ, զիլիոնկա, ամիակի լուծույթ, խողովակները մաքրելու լուծույթ, յոդ, սոդա և պերեկիս։Քանի որ խողովակները մաքրելու լուծույթը վնաս է մարդու մաշկի համար, կհագնեմ ձեռնոցներ։

Առաջին փորձի համար զիլիոնկան լցնում ենք ջրի մեջ և ավելացնումն մի քիչ պերեկիս, այնուհետև ավելացնում ենք խողովակները մաքրելու համար նախատեսված լուծույթ և գույնը դառնում է թափանցիկ։

Երկրորդ փորձի համար մեզ պետք է վառ միրգ՝ նուռ, նուռը մաքրում ենք աննուհետև  ճզմում ենք, որպեսզի հյութը դուրս գա նռան մեջից, այնուհետև այն լցնում ենք ջրի մեջ, ջուրն էլ տարբեր բաժակների մեջ։

Առաջին բաժակում սալյանի կիսլատա ենք լցնում, երկրորդում լցնում ենք քացախ և գույնը դառնում է վառ կարմիր։ Երրորդ բաժակին ձեռք չենք տալիս, քանի որ միտռաալների միջավայրն է, չորրորդ բաժակում լցնում ենք սոդա և այն դառնում է մոխրագույնին մոտ։ Հինգերորդ  բաժակում լցնում ենք ամյակի  լուծույթ, վեցերորդ բաժակում խողովակները մաքրելու լուծույթ, վերջին երկու բաժակներում էլ լուժույթը դառնում է շականակագույն։ Նռան հյութի փոխարեն կարելի է օգտագործել մանուշակագույն կաղամբ կամ կարկադե թեյ։

Հաջորդ  փորձի համար վերցնում ենք աման, այնտեղ, լցնում ենք մի փոքր սոդա, մոտը դնում ենք  մոմ և այն վառում,  սոդային ավելացնում ենք մի քիչ քացախ և սկսում է ռակցիան, որը անդրադարձնում է   ածխաթթու գազ, որը ծանր է օդից և ամանը թեքում ենք դեպի կրակը  այն հանգում է։

Հաջորդ փորձի համար վերցնում ենք ամսե, այնտեղ լցնում ենք սառը ջուր և մեջը դնում ենք հացի կտոր, երբ այն թրջվի հացի կտորը ճզմում ենք ջրի մեջ, այդպես  հանում ենք հացի միջի կռածմալը, հետո առանձին ջրի մեջ կաթացնում ենք յոդ և ավելացնում ենք կռածմալի ջրին և այնդառնում է սև, մենք ապացուցեցինք որ եթե յոդին ավելացնենք կռախմալ յոդը կսևանա։

Հաժորդ փորձի համար մեզ պետք կգա մարգանցովկա այն լցնում ենք բաժակի մեջ այնուհերև ավելացնում ջուր երբ այն լուծվի, բաժակի պարունակությունը լցնում ենք ուրիշ մեծ բաժակի մեջ, այնպես որ ստացվի վառ վարդագույն, այնուհետև լցնում ենք շաքարավազ, այնուհետև խողովակները մաքրելու լուծույթ և հետևում ենք լուծույթին։ Ժամանակի ընթացքում նա փոխում է գույնը։

Վերջին փորձի համար տարաի մեջ լցնում ենք պերեկիս, ավելացնում մեկ պտղունց մարգանցովկա, սկսում է ռեակցիան, և անրադարձնում է թթվածին։                                          Այսպիսի փորձեր  կատարեցինք, ամենակարևորը միշտ հիշեք անվանգության կանոները։

Դաս. 24

Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը:Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը,մետաղներ և ոչմետաղներ:Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ-:   

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերիինչպես նաև միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են այդ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

 Տարրերի շարքըորոնցում դիտվում է հատկությունների հետզհետե փոփոխությունմինչև շարքի առաջին տարրի հատկությունների կրկնվելըՄենդելեևն անվանեց պարբերություն:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր ենգրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում են ալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերություններըբացառությամբ առաջինիտարրերի այն հորիզոնական շարքերն ենորոնք սկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտ գազով:

Առաջին պարբերությունն ընդգրկում է 2 տարրջրածինը (H), և հելիումը(He) (առաջին հարկում ջրածնի և հելիումի «բնակարաններն են»):

Երկրորդ պարբերությունն ընդգրկում է 8 տարրսկսվում է լիթիումից`Li և ավարտվում նեոն`Ne իներտ գազով (II հարկում 8 «բնակարան» է):

 Երրորդ պարբերությունը նույնպես ներառում է 8 տարրսկսվում է նատրիումից`Na և ավարտվում արգոն`Ar իներտ գազով (III հարկում նույնպես 8 «բնակարան» է): Առաջինը հատուկ պարբերություն էԵրկրորդ և երրորդ պարբերությունները կազմված են մեկական շարքից և անվանվում են փոքր պարբերություններընդգրկում են 8-ական տարր:

IV,V և VI պարբերությունները կազմված են տարրերի երկուական շարքից և կոչվումեն մեծ պարբերություններ: IV և V պարբերություններն ընդգրկում են 18-ական տարրիսկ

VI-ը` 32 տարր:

VII-ը անավարտ պարբերություն է՝ առայժմ կազմված մեկ շարքից:

 Ուղղահայաց սյունակների քիմիական տարրերըորոնք «ապրում են» նման69 «բնակարաններում», առաջացնում են խմբերԴրանք պարբերական համակարգում ութնեն (կարճ ձևում): Յուրաքանչյուր խումբ կազմված է երկու ենթախմբիցգլխավոր և երկրորդական:

Գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում է տարրեր և՛ մեծև՛ փոքր պարբերություններիցԵրկրորդական ենթախմբում ընդգրկված են միայն մեծ պարբերությունների տարրեր:

Այսպեսառաջին խմբի գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում է ջրածին`H, լիթիում`Li, նատրիում`Na, կալիում`K, ռուբիդիում`Rb, ցեզիում`Cs, ֆրանցիում`Fr (լիթիումիենթախումբտարրերըիսկ երկրորդական ենթախումբը`պղինձ`Cu, արծաթ`Ag ևոսկի`Au տարրերը (պղնձի ենթախումբ):

Դաս 22 գերծնական քերականություն

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2

1.Նյութի անվանումը

Ծծմբաթթու – H2SO4,

Սոդայի նիտրատ – NaNO3

Երկաթի սուլֆատ – FeSO4

Սիլիկոնի երկօքսիդ – SiO2

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Սոդայի նիտրատ – NaNO3 , Na = նատրիում, N = ազոտ, O3 = թթվածին + թթվածին+ թթվածին

Երկաթի սուլֆատ – FeSO4, Fe = երկաթ, S = ծծումբ, O4 – թթվածին +թթվածին+ թթվածին + թթվածին

Սիլիկոնի երկօքսիդ – SiO2, Si =սիլիցիում, O2 = թթվածին +թթվածին

Ծծմբաթթու – H2SO4 , H2 = ջրածին + ջրածին, S = ծծումբ, O4 = թթվածին +թթվածին+ թթվածին + թթվածին
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

H2SO4 , H2 = ջրածին + ջրածին, S = ծծումբ, O4 = թթվածին +թթվածին+ թթվածին + թթվածին

NaNO3 , Na = նատրիում, N = ազոտ, O3 = թթվածին + թթվածին+ թթվածին

FeSO4, Fe = երկաթ, S = ծծումբ, O4 – թթվածին +թթվածին+ թթվածին + թթվածին

KMnO4, K = կալցիում, M= մանգան, O4=թթվածին +թթվածին+ թթվածին + թթվածին

Si =սիլիցիում, O2 = թթվածին +թթվածին

4. Հաշվել՝Mr

 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բոլոր նյութերը բարդ են

H2SO4 – բարդ

NaNO3, – բարդ

FeSO4 – բարդ

KMnO4 – բարդ

SiO2 – բարդ

8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Դաս 20 քիմիական բանաձև, հարաբերական մոլեկուլային զանգված

Մոլեկուլ բառը լատիներեն է և նշանակում է ամենափոքր զանգվածՄոլեկուլները շատ փոքր ենԴրանք անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնելԱյդ մասնիկները չեն երևում նաև օպտիկական մանրադիտակովՍակայնժամանակակից սարքերով հաջողվել է համեմատաբար մեծ մոլեկուլները նկարել:

Մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն էորը պահպանում է տվյալ նյութի

հիմնական քիմիական հատկություններըՄոլեկուլները կազմված են ատոմներից:

Նյութըօրինակշաքարը կարելի է մանրացնելաղալ աղացովև միևնույնն է,

շաքարի յուրաքանչյուր փոքրիկ հատիկ կազմված կլինի շաքարի մեծաթիվ մոլեկուլներից:

Եթե նույնիսկ նյութը մանրացվի մինչև առանձին մոլեկուլներիինչպես տեղի է ունենում շաքարը ջրում լուծելիսապա նյութը կշարունակի գոյություն ունենալ՝ դրսևորելով իր հատկությունները (դրանում կարելի է հեշտությամբ համոզվել՝ փորձելով համը):

Նշանակում է՝ ինքնուրույն գոյություն ունեցող շաքարի մոլեկուլը դեռևս նյութ էԵթե մանրացումը շարունակվիմոլեկուլը կքայքայվիԻսկ մոլեկուլը քայքայելովնրանից նույնիսկ մի զույգ ատոմ պոկելովքայքայում են նաև նյութըՃիշտ էատոմները չեն անհետանումպարզապես մտնում են մի այլ նյութի մոլեկուլի բաղադրության մեջԲայց շաքարը որպես նյութ դադարում է գոյություն ունենալայն փոխարկվում է այլ նյութերի:

Մոլեկուլը նյութի քիմիական բաժանելիության վերջին սահմանն էՕրինակջուր

նյութը գոյություն ունի այնքան ժամանակքանի դեռ գոյություն ունի ջրի մոլեկուլը (H2O):

Հենց այդ մոլեկուլը քիմիական ճանապարհով բաժանվում է ջրածին (H2և թթվածին (O2)պարզ նյութերի մոլեկուլներիջուր նյութն այլևս դադարում է գոյություն ունենալ.

ջուր = ջրածին + թթվածին

Մոլեկուլներն իրենց հերթին կազմված են ատոմներիցայսինքնի տարբերություն

վերջիններիքիմիապես բաժանելի ենԱտոմները տարբեր ձևերով են միանումԻնչպես այբուբենի տառերով կարելի է կազմել հարյուր հազարավոր բառերայնպես էլ տարբեր տարրերի ատոմներից կարող են առաջանալ մեծ թվով նյութերի մոլեկուլներ կամ բյուրեղներ:

Ջրածնիգազային պարզ նյութի մոլեկուլները կազմված են ջրածնի երկու ատոմից.

 H + H = H2

Նյութի բաղադրությունն արտահայտվում է քիմիական բանաձևովօրինակ՝ ջրածին

պարզ նյութի քիմիական բանաձևն է H2 : Թիվըորը բանաձևում գրվում է քիմիական

նշանից ներքև և աջանվանվում է ինդեքսԵրկատոմ մոլեկուլ է առաջացնում նաև

թթվածին պարզ նյութըորի բանաձևն է O2ազոտը` N2Ջրի մոլեկուլը կազմված է

ջրածնի երկու և թթվածնի մեկ ատոմից` H2O, ածխաթթու գազի բանաձևն է CO2,

թթվածնի երեք ատոմից առաջանում է օզոն պարզ նյութը` O3:

 Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական

տարրերի նշանների և ինդեքսների միջոցով:

Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.

անյութի անվանումը,

բայդ նյութի մեկ մոլեկուլը,

գնյութի որակական բաղադրությունըո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,

դնյութի քանակական բաղադրությունըի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը միացած:

Քիմիական բանաձևերը միատեսակ են գրվում աշխարհի բոլոր երկրներումբայց յուրովի են կարդացվում յուրաքանչյուր լեզվով:

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված,ըարրի զանգվածային բաժինների որոշումը:

Նյութի մոլեկուլիինչպես և ատոմիիրական զանգվածը շատ փոքր էԱյդ իսկ

պատճառով ընդունվել է հարաբերական մոլեկուլային զանգված հասկացությունը:

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը նյութի մոլեկուլի զանգվածն է՝ ածխածնային միավորներով արտահայտված:

 Այլ կերպ ասածհարաբերական մոլեկուլային զանգվածը (Mr) ցույց է տալիսթե

տվյալ նյութի մեկ մոլեկուլի զանգվածը (m0քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը (ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12-ը), որըինչպես գիտեք, 1,66•10-24գ է կամ 1,66•10-27 կգ.

Mr =mo/1,66•10-27 կգ.

 Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը չափողականություն չունի (հարաբերական թիվ է):

Օրինակ՝ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը գտնելու նպատակով այդ

նյութի մեկ մոլեկուլի զանգվածը բաժանում ենք զանգվածի ատոմային միավորի 

վրա (ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12-ին).

Mr(H2O)=2Ar (H)+ Ar (O) =18

Նշանակում է՝ ջրի մոլեկուլի զանգվածը 18 անգամ մեծ է զանգվածի ատոմային

միավորից:

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հավասար է նյութի մոլեկուլի

բաղադրության մեջ առկա բոլոր ատոմների հարաբերական ատոմային զանգվածների գումարին`հաշվի առնելով ատոմների թիվըՈւստինյութի քիմիական բանաձևը իմանալովհեշտությամբ կարող ենք հաշվել այդ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածըՆյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հաշվելիս նյութի մոլեկուլի բաղադրության մեջ առկա տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածի ու ինդեքսի արտադրյալները պետք է գումարելՊարզ նյութերի հարաբերական   մոլեկուլային զանգվածը հաշվելու նպատակով համապատասխան տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը բազմապատկում ենք ինդեքսովօրինակ.

Mr (O2) = 2Ar (O) = 2 • 16 = 32

 Mr (H2) = 2Ar (H) = 2 • I = 2

Բարդ նյութերի դեպքում`

Mr (H2 SO4) = 2 Ar (H) + Ar (S) + 4 Ar(O) = 2 • I + 32 + 4•16 = 98

Mr (N2O3) = 2 • Ar (N) + 3 • Ar (O) = 2 .14 + 3 . 16 = 28 + 48 = 76

Mr (KOH) = Ar (K) + Ar (O) + Ar (H) = 39 + 16 + I = 56

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը նյութի հիմնական բնութագրերից է:    

 Զանգվածային բաժինը ցույց է տալիսթե տարրի հարաբերական ատոմային

զանգվածի ու ինդեքսի արտադրյալը հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որ

մասն է կազմում:

Դաս 19 հարաբերական ատոմային զանգված

Ատոմների զանգվածներն ու չափերը շատ փոքր են: Ի՞նչ միավորներով կարելի է չափել այդ փոքր զանգվածները: Ցանկացած` գրամներով, կիլոգրամներով, տոննաներով: Իսկ ի՞նչ միավորներով է առավել հարմար չափել շատ փոքր զանգվածները: Որպեսզի պատասխանենք այս հարցին, դիտարկենք հետևյալ մատչելի օրինակը: Յոթերորդ դասարանի աշակերտի զանգվածը 40 կգ է կամ 0,040 տ, կամ 40000 գ: Սովորաբար ի՞նչ միավորներով են արտահայտում մարդու զանգվածը: Կիլոգրամներով, որովհետև դա առավել հարմար է բանավոր հաշվարկների և տարբեր մարդկանց զանգվածները համեմատելու համար: Գրամներով ստացվում են շատ մեծ թվեր, իսկ տոննաներով` շատ փոքր: Չնայած քիմիական տարրերի ատոմները չափազանց փոքր են, դրանց զանգվածներն այնուամենայնիվ չափելի են: Ֆիզիկոսներին հաջողվել է որոշել ատոմներիզանգվածները: Օրինակ՝ ածխածին տարրի ատոմի իրական զանգվածը 0,000 000 000 000 000 000 000 002 գ է (2•10-23 գ կամ 2•10-26կգ),թթվածնի ատոմի զանգվածը`m0(O)=2,66•10-26կգ, ջրածնի ատոմի զանգվածը m0(H)=1.67•1027կգ: Դրանք շատ փոքր թվեր են, որով հաշվումներ կատարելը հարմար չէ: Այսքան փոքր թվերով են արտահայտվում նաև մնացած բոլոր քիմիական տարրերի ատոմների զանգվածները, որոնք որոշվում են հետազոտման ժամանակակից եղանակներով: Նման փոքր թվերից ու դրանց հետ հաշվարկներ կատարելու անհրաժեշտությունից ձերբազատվելու նպատակով ատոմների զանգվածների որոշման համար կիրառվում է զանգվածի ատոմային միավորը (զ.ա.մ.): 
Զանգվածի ատոմային միավորը ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասն է:

1 զ.ա.մ.:= 1/12m(C) =2•10-26կգ/12=1.66•10-27կգ :

Հիմնականում օգտվում են հարաբերական ատոմային զանգված հասկացությունից:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը նշանակվում է Ar-ով, որտեղ rը լատիներեն relative(հարաբերական) բառի սկզբնատառն է.

Հարաբերական ատոմային զանգվածը չափողականություն չունի, այն
հարաբերական մեծություն է:

Օրինակ`

 Ածխածնի հարաբերական ատոմային զանգվածը`Ar=2•10-26կգ/1.66•10-27կգ=12

Ջրածնի հարաբերական ատոմային զանգվածը` Ar=1.67•10-27կգ /1.66•10-27կգ =1

Թթվածնի հարաբերական ատոմային զանգվածը` Ar=2,66•10-26կգ /1.66•10-27կգ = 16

Այս կերպ ստացվել են բոլոր հայտնի քիմիական տարրերի հարաբերական

ատոմային զանգվածները:

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե այդ տարրի 
մեկ ատոմի զանգվածը (m0) քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը:

Օրինակ՝ 
Ar (կալցիում=40: Սա նշանակում է, որ կալցիումի մեկ ատոմի զանգվածը 40

անգամ մեծ է զանգվածի ատոմային միավորից:

Ատոմի զանգվածը` զանգվածի ատոմային միավորներով արտահայտված, և ատոմի

հարաբերական ատոմային զանգվածը թվային արժեքով միմյանց հավասար են:

Օրինակ`

mo(Fe) = 56 զ.ա.մ. mo(Na) = 23 զ.ա.մ. mo(Cu) = 64 զ.ա.մ.

Ar(Fe) = 56 Ar(Na) = 23 Ar(Cu) = 64

Քիմիական տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածն իմանալով՝ կարող ենք

որոշել տարրի մեկ ատոմի իրական զանգվածը` mo-ն: Այդ նպատակով տարրի

հարաբերական ատոմային զանգվածը բազմապատկում ենք զանգվածի ատոմային

միավորով.

m0 (x) = Ar (x) • 1,66 • I0–27 կգ կամ m0 (x) = Ar (x) • 1,66 • I0–24գ

Օրինակ` m0 (նատրիում) = Ar (նատրիում) • 1,66 • IO -27 կգ, m0 (նատրիում) = 23 •

1,66 • IO -27 կգ = 3,8 • IO -26 կգ, այսինքն՝ m0 (Na) = 3,8 • I O-26 կգ կամ 3,8 • IO-23 գ:

Բոլոր տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները ներկայացված են

Դ.Ի.Մենդելեևի քիմիական տարրերի պարբերական համակարգում:Ինչու են դրանք

արտահայտված կոտորակային թվերով՝ դուք կիմանաք հետո: Գործնականում օգտվում են հարաբերական ատոմային զանգվածների՝ մինչև ամբողջ թիվ կլորացված արժեքներից,բացառությամբ քլորի՝

Ar (CI) = 35,5

Յուրաքանչյուր քիմիական տարր ունի հարաբերական ատոմային զանգվածի   որոշակի արժեք:

Դուք ծանոթացաք ատոմի քանակական բնութագրին` ատոմի զանգվածին և

հարաբերական ատոմային զանգվածին: Այժմ կարելի է ասել, որ տարրի քիմիական նշանը

ցույց է տալիս նաև նրա հարաբերական ատոմային զանգվածը:

Օրինակ` Ca քիմիական նշանը ցույց է տալիս.

1) քիմիական տարր` կալցիում (որակական բնութագիր),

2) կալցիում տարրի մեկ ատոմը, (քանակական  բնութագիր) 

3) կալցիումի հարաբերական ատոմային զանգվածը` 40