մեխանիկական շարժ ու Մեխանիկական շարժում։ Շարժման հարաբերություն։Հաշվարման մարմին։

փորձ առաջին՝

անհրաժեշտ պարագաներ՝ թուղտ, փայտեչորսունփ

փորձի ընթացք՝Չորսունը դրեցի թղթի վրա և դանդաղ դանդողը քաշել փորձի եզրակացություն-նույն արմինը միարժամանակ կարող շարժվել և չշարվել դիրքը փոփոխել կամ չփոփոխել դա կախված է այն մարմնի ընտրությունից որի նկատմամբ դիտավորվում է տվյալ մարմնի դիրքի փոփոխությունը։ Այդմրմնին անվանում ե հաշվառման մարմին։

մարմնի դիրքի փոփոխության յլ մարմին