Francophone

Qu’est-ce qu’un francophone?

Le mot « francophonie » a quelques significations. «Un francophone» est tout  individu qui s’exprime aisément en français. Il est à noter qu’en tous lieux, les francophones ne pratiquent pas  le français pareillement. Dans les pays francophones, la langue  française a des statuts différents :

 • la langue maternelle (il ne s’agit que de quelques états: la France, le Québec, la Belgique, la Suisse, Monaco)
 • la langue officielle (par exemple au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane)
 • la langue habituelle dans les relations avec les autres
 • la langue de l’administration
 • Environ 50 états dans le monde sont adhérents de la Francophonie. À peu près 170 millions de personnes utilisent la langue française. Pour des raisons historiques, cette langue se parle dans les anciennes colonies d’Afrique noire, du Maghreb, de l’océan Indien, d’Amérique.
  La francophonie, pour quoi faire?Les états francophones, dans la plupart des cas, partagent un passé avec la France, et ont aussi des visées communes sur l’avenir : progression de la démocratie, soutien aux droits de l’homme, dialogue des cultures, essor économique des différents états. Ils ont des liens de solidarité privilégiés entre eux et avec la France à travers des organismes officiels (Agence intergouvernementale de la Francophonie), des grandes manifestations (Sommet de la Francophonie, Journée internationale de la Francophonie) et beaucoup d’initiatives locales. La culture francophone est vivante, elle a des représentants reconnus dans le monde entier.

Ինչ է ֆրանկաֆոնը․

«Ֆրանկոֆոնիա» բառը մի քանի իմաստ ունի. «Ֆրանկոֆոն» ցանկացած անձ է, ով հեշտությամբ արտահայտվում է ֆրանսերեն: Ի դեպ, բոլոր տեղերում ֆրանկոֆոնները նույն կերպ չեն կիրառում ֆրանսերենը։ Ֆրանսախոս երկրներում ֆրանսերենն ունի տարբեր կարգավիճակներ.

 • Մայրենի լեզուն (սա ընդամենը մի քանի նահանգ է՝ Ֆրանսիա, Քվեբեկ, Բելգիա, Շվեյցարիա, Մոնակո)
 • Պաշտոնական լեզուն (օրինակ՝ Սենեգալում, Նոր Կալեդոնիայում, Գայանաում)
 • Սովորական լեզուն ուրիշների հետ հարաբերություններում
 • Վարչակազմի լեզուն
 • Ֆրանկոֆոնիայի անդամ է աշխարհի մոտ 50 պետություն։ Մոտ 170 միլիոն մարդ օգտագործում է ֆրանսերեն լեզուն։ Պատմական պատճառներով այս լեզվով խոսում են Աֆրիկայի նախկին գաղութներում, Մագրեբում, Հնդկական օվկիանոսում, Ամերիկայում:
  Ֆրանկոֆոնիա, ինչի՞ համար Ֆրանսախոս պետությունները, շատ դեպքերում, կիսում են անցյալը Ֆրանսիայի հետ, ինչպես նաև ունեն ընդհանուր նպատակներ ապագայի համար՝ առաջընթաց ժողովրդավարության ոլորտում, աջակցություն մարդու իրավունքներին, մշակույթների միջև երկխոսություն, տարբեր պետությունների տնտեսական զարգացում: Նրանք ունեն համերաշխության արտոնյալ կապեր միմյանց և Ֆրանսիայի հետ պաշտոնական կազմակերպությունների (Ֆրանկոֆոնիայի միջկառավարական գործակալություն), խոշոր միջոցառումների (Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օր) և բազմաթիվ տեղական նախաձեռնությունների միջոցով: Ֆրանկոֆոնիայի մշակույթը կենդանի է, այն ունի ամբողջ աշխարհում ճանաչված ներկայացուցիչներ։

Aller (երրորդ խմբի բայ)

Je vais     nous allons

tu vas     vous allez

il/elle va   ils/elles vont

Je vais au zoo.

Vous allez  a la maison․

Elles vont cinema․

Il va au cirque․

Tu vas au café․

J’ouvre la porte.                                                   

Je ferme la port.

une oie սագ

voici- ահա (մոտիկ)

voila- ահա (հեռու)

moi- ինձ

toi- քեզ

trois- երեք

une poire — տանձ

une armoire- զգեստապահարան

noir- սև

Voila une livre. Ահա գիրք (հեռու)

Voici  un livre. Ահա գիրք (մոտիկ)

Voici une armoire.  Ահա զգեստապահարան (մոտիկ)

Voilà une armoire. Ահա զգեստապահարան (հեռու)

Voici la poupé de Giselle. Voilà le cheval de Merc. Voici la carte de Véronique. Voilà le cartable de Monique. Voici ma chemise. Voilà ta robe.

-Monique, apporte-moi ma tasse.

-Voilà ta tasse.

— Lili, donne-moicta carte.

-Voilà ma carte.

-Merci, Monique.

-Mersi, Lili.

Ահա Ժիզելի տիկնիկը։ Ահա ծովային ձին Ահա Վերոնիկի բացիկը։ Ահա Մոնիկի պայուսակը։ Ահա իմ վերնաշապիկը։ Ահա ձեր զգեստը:

-Մոնիկ, բեր ինձ իմ բաժակը:

— Ահա բաժակը։

-Լիլիթ տուր ինձ քո քարտը։

-Ահա քարտը։

Մերսի, Մոնիկ։

Մերսի, Լիլիթ։

LE PETIT PRINCE

Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais : « Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il collectionne les papillons ? » Elles vous demandent : « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? » Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes : « J’ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit… » elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison. Il faut leur dire : « J’ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elles s’écrient : « Comme c’est joli ! »

Մեծահասակ ները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի․ «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա։ Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ։ Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ ոչ»։ Նրանք հարցնում են. «Քանի՞ տա րեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի։ Քաշն ինչքա՞ն է։ Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»։ Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն։ Երբ մեծա հասակներին ասում ես «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհաններին խորդենի կար, իսկ կտուրին աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնի այդ տունը։ Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հարյուր հազար ֆրանկ»։ Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացական չեն. «Ինչպիսի գեղեցկություն»։

Փոքրիկ Իշխանի աղոթքը

Այս աղոթքը չլսելն անհնար է, առանց խորանալու ընթերցելն անհնար է։

Այն սովորեցնում է մեզ ճիշտ տնօրինել մեր կյանքը։ Ազատ ժամանակն ճիշտ ծախսել, չէ՞ որ այս աշխարհում, ինչը երբեք չես կարող հետ բերել, ժամանակն է։

Այն մեզ սովորեցնում է ապրել ներկայով, կախվածություն չունենալ անցյալից և երազանքներ չփայփայել ապագայի համար, այլ դնել նպատակ և քայլ առ քայլ հասնել դրան։

Մենք պետք է պատրաստ լինենք կյանքի բոլոր դժվարություներին, հաղթահարենք ամեն մի քարը, քայլ առ քայլ ավելի բարձրացնենք մեր եսը և ապրենք անկախ ազատ, ինքնավստահ։

Աղոթքը մեզ սովորեցնում է լինել ազնիվ, արդար, հույսը դնել միայն մեր և մեր ուժերի վրա և երբեք չհանձնվել։

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոպում

Առաջին ուսումնական տարին շատ արդյունավետ էր ինձ համար։ Ես շատ սիրեցի Ֆրանսերեն լեզուն, իսկ ուսուցչուհին հիանալի էր։ Ընկեր Կարինեն դասերը վերածում էր խաղերի, մենք առանց գիտակցելու, խաղերի շնորհիվ սովորում էինք ֆրանսերեն լեզում։

Իմ նախընտրած մուլտֆիլմը

ֆրանսիական խոհանոց

Հանդիպումներ 2

Bonjour c’est moi 

Նախագիծ իմ նախընտրած մուլտֆիլֆը

Լսեք, մենք այսօր անակնկալ տեքստ ենք գրելու
Դե դուք գիտեք, թե ինչքան ենք աշխատել թվերի վրա
Սա ընդամենը մի փոքրիկ տեստ է, որպեսզի իմանանք թե ինչ ենք սովորել։
Որպեսզի տեսնենք դուք օգնության կարիք ունեք թե ոչ
անհանգստանալու ոչինչ չկա Այսպիսով,հիմա ես կկարդամ հարցերը, և դուք կարող ես շրջել թերթերը և գրել պատասխանները թերթիկների վրա
Առաջին հարցը, թե քանի խնձոր եք տեսնում էջի վրա
1 2 3 4
Այնուհետև ինչքան խնձոր կունեմ, եթե ավելացնեմ ևս երկուսը
Եթե ​​դա ձեզ անհանգստացնում է, նկարեք դրանք
Այնտեղ արտագրում են։
456։
Հարց 3 ինչ կլինի եթե հանում ենք 5 խնձոր։
ԵՒս մի քանի հարց երկրաչափական պատկերների մասին, քառակուսին քանի կողմ ունի։
Օ, ոչ երկրաչափական պատկերներ։
Ինչպես նաև կարող եք նկարել եռանկյունի։
Կալիո՞ւ, դու Լեոի գրածին էիր նայում։ Ոչ տիկին Մաղտա ես ձեզ ճիշտն ասում չէի նայում եմ
Դասերից հետո ես քեզ հետ կխոսեմ, Կայու
Լավ աշխատանք, հիմա բոլորը կարող են գնալ դասամիջոցին, բայց մինչ գնալը հանձնեք ինձ ձեր աշխատանքները։
Միայն ոչ դու Կայու։
Կայու դու հասկանում ես, թե ինչու ես ձախողել տեքստը, քանի որ դու արտագրել ես։
Տիկին Մաղտն ես չեմ արտագրել։
Ուրեմն ինչու էիր նայում Լեոի թերթիկին։
Մի մտածեք, որ ես…
Գիտես Կայու շատ լավ է երբ խոստանում ես սխալներդ, քանի որ բոլորս սխալներ գործում ենք։ Կարևորն այն է, որ սխալներդ ընդունես և այդպես ավելի լավն են դառնում։
Բայց ես այդքան էլ լավ չեմ երկրաչափական պատկերներից մադամ Մաղտին
Շնորհակալ անկեղծության համար Կայու։ Երբեք պետք չէ արտագրել, միշտ օգնություն խնդրիր եթե դրա կարիքը կա։
Եթե երկրաչափական պատկերները քեզ համար բարդ են, ես միշտ քեզ կօգնեմ, պայմանավորվեցի՞ն։
Այո, տիկին Մաղտա։
Այսպիսով դասամիջոցին դասամիջոցն դեռ չի ավարտվել և կարող ես գնալ խաղում։
Եվ Կայլն մենք միասին կարող ենք թեստը վերանայել, բայց առանց արտագրելու։
Էնդի քո խխունջները հիանալի է, բայց խխունջները վախենալու չե՞ն:
Խխունջները ինձ չեն վախեցնում,
Բայց նրանք լպրծուն ես, ինչ է սա
Լսեք բոլորդ դա հրդեհի ազդանշանն է, բոլորս լքելու ենք դասարանը
գտնեք ձեր ընկերներին, հետևեք օրիորդ Լուդոյին և շարք կանգնեք բակում։
Գնացինք Անդի դու իմ ընկերն ես, այդպես չէ՞:
Անդի
Ցավում է, շատ է ցավում
Շատ լավ շարունակեք այդպես
Տիկին Մաղտա ես կարծում եմ, որ այդ ձայնը շատ բարձր է Անդիի համար, նրան ականջակալ է անհրաժեշտ
Շատ լավ Կայու, ականջակալները նրա պայուսակի մեջ են։
Վերցրեք սա կօգնի ձեզ արագ շարժվել։
Շնորհակալ եմ Կայու։
Իսկ հիմա գնացինք բակ
Սա փոքրիկ վարժություն էր, շնորհավորում եմ բոլորիդ, իսկ հիմա դասամիջոց է
Դու ուզում ես գնդակ խաղալ, ես լավ գնդակ ունեմ։
Ամեն ինչ լավ է ԿայՈՒ
Ես և Անդին լավ զվարճացանք նկարելիս, բայց նա այլևս չի ուզում խաղալ ինձ հետ
Դուք գիտես Անդին չի սիրում բարձր աղմուկ, իսկ տագնապը չափազանց սարսափելի էր նրա համար։
Այո իսկ ես մթությունից եմ վախենում, և դա շատ վատ է։
Նրան մի փոքր ժամանակ տուր և նա կվերադառնա իր հին նորմալ վիճակին։
Աաաաա, տարեք այն հեռացրեք այն
Կլեմենտին, դու լավ ե՞ս
Խխունջ է
Նրանք սարսափելի են
Մի անհանգստացեք, նա լիովին անվտանգ է, հիմա նրան կհեռացնենք այստեղից
խխնուջը, հիանալի է, Անդին շատ է սիրում խխունջներ
Կարող ես մեզ օգնել, խխունջը հեռացնել սղարանից
Խխունջները սղարաի վրա չեն քայլում
Վերադարձիր տուն
Օօօ անհավատալի էր Էդի
Դու ինձ փրկեցիր, կետցես
Շատ արագ էր և հմտորեն
Տեսաք Կայրու բարձր ձայնը վախեցնող էր Էնդիի համար, իր աուտիզմի պատճառով, բայց խխունջը ոչ։
մենք բոլորս ունենք բաներ, որոնք դժվարանում ենք հանդիպել դեմ-դիմաց, շատ կարևոր է միմյանց օգնելը
Կայու ուն բռնեց
Եվ նախքան նրան տուն գնալը, ես պետք է տեղավորեմ, իմ ուտելիքները և Ջերալդի հետ գնդակը
Պակա մամա
Պակա կարյուլ
Բարևիր Ջերալդին իմ կողմից
Դու ուրախ ես իմ տուն գալու համար
Ես քեզ համար հիանալի տեղ եմ պատրաստել իմ մահճակալի կողքին, մենք միասին կխաղանք ամբողջ հանգստյան օրերի ընթացքում։
Ջերալ, դու դեռ չես արթնացել, դպրոց գնալու ժամն է։
Ջերալ, դուրս արիր
Օ, ոչ, Ջերալը չկա
Ջերալ, դուրս գալու ժամն է
Ջերալը դուրս արի
Ջերալ

Բարև երեխաններ զբաղեցրեք ձեր տեղերը
Կայլ, ինչ ես անում այնտեղ
Ջերալն անհետացել է
Խնդրում եմ նստեք քարի վրա, ես քեզ կբացատրեմ
Լսեք բոլորդ, ինչպես բոլորդ նկատեցիք, Ջերալն այլևս այնտեղ չէ
այո
Փերարը շատ երջանիկ կենդանի էր, բայց նաև շատ ծերեր, այս գիշեր նա իր քնի մեջ մահացել է
Այո, բայց նա շատ երկար ապրեց, և դուք բոլորդ իսկապես սիրում եք նրա
բայց այսօր իմ հերթն էր տուն տանելու
Այո, Կայլ, դուք կվերցնեք այն, երբ նա վերադառնա
Դե, կներեք, Ջերալը այլևս չի վերադառնա, երբ ինչ-որ մեկը մահանում է, նա չի վերադառնում: ցավում եմ, բայց մենք այլևս չենք տեսնի Ջերալին։։

Նա գեղեցիկ և երջանիկ կյանք ուներ
բայց ես իսկապես կկարոտեմ նրան
Սոված չես Կոյու
Ոչ
Նույնիսկ պաղպաղակ
Ոչ, շնորհակալություն, կարող եմ վեր կենալ սեղանից և գալ։
Իհարկե
Ես քեզ չեմ անհանգստացնում
Շատ եմ Ցավում եմ Ջերալդի համար, Կայլ, բայց գիտես, թե նաև ես ինչ գիտեմ, ընկերն էր, բայց նաև գիտեմ, որ դու նրա ընկերն ես, և ձեզանից ոչ մեկը մյուսից չի մոռանա։
Ես չէի կարողանում տեսնել նրան կամ խաղալ նրա հետ
Բայց դու կհիշես իրա հետ անցկացրած պահերը և հիշողությունները, որոնք հավերժ են։ Կարծում եմ՝ Գիլբերտն ուզում ուզում է քեզ հետ խաղալ, եթե ցանկանաս
Շնորհակալ եմ Գիլբերտ

Այսօր երեխաներ դուք կարող եք նկարեք այն ինչ ցանկանում եք, բայց այն պետք է լինի այնպիսի բան, որը ձեզ ուրախացնում է։
Ես որոշեցի նկարել Ջերալին, քանի որ նա իմ ընկերն էր, նա գնացել է, հիմա մենք նրան այլևս չենք տեսնի, դա շատ տխուր է, և այսպիսով ես նկարել եմ իմ սիրելի հիշողությունը նրա հետ։ իմ հայրիկն ասաց, որ հիշողությունները հավերժ են, ուստի ես կպահեմ այս նկարը և միշտ կպահեմ դա: նկար հիշիր Ջերալդին, ցտեսություն Ջերալդ։
Դուք խաղացել եք այս նոր խաղը
Այդ խաղի մեջ դուք դնում եք դինոզավրի վոսկորները, այնուհետև միացնում եք դրան որպեսզի դինոզավրի կմախք ստանաք
Իմ մայրիկը ինձ գնել է դրանից իմ փողով
Իմ մայրիկն էլ
Գնանք միասին խաղանք
Բայց ես փող չունեմ
Կայլի դու պետք է շտապես, խանութ, այնտեղինը շուտով կավարտվի։

Մայրիկ, հայրիկ, ինձ գումար է պետք խաղ գնելու համար
Դե գիտեք, որ փողը չի ընկնում երկնքից, դուք պետք է աշխատեք ձեր գրպանի փողը,
ի՞նչ նկատի ունես
Մենք ձեզ թույլ կտանք գնել այն, ինչ ցանկանում եք դրա փոխարենը դու կանես որոշակի աշխատանք որը կոչվում է վաստակել
Իսկ ինչ պետք է անեմ
Եկեք տեսնենք
Գնացինք
Ոտքով
հանգիստ հանգիստ
Լավ Կայու տեսնենք թե որքան գումար ես աշխատել այս շաբաթվա ընթացքում
և այսքանն է
Այո Կայու մենք շատ հպարտ ենք քո կատարած աշխատանքով
Այո, արագացրու մայրիկ այլևս չի լինի
Ինձ ամեն ինչ ստացվեց

Հանդիպում  

Հոկտեմբերի 5-ին, ես և իմ ֆրանսերենի խումբը հանդիպում ուեցանք, ֆրանսիական քոլեջի աշխատակիցների հետ։ Մեզ պատմեցին Ֆրանսիական քոլեջի մասին։ Հանդիպումը արդյունավետ անցավ, իմացանք շատ նոր բաներ։ Մեր ավագ ընկերները ներկայացրեցին մեր դպրոցը ֆրանսիական առումով, մեր աղջիկներից մեկը նույնիս երգեց մի հիանալի երգ ֆրանսերենով։ Նույնիսկ ինձ նրանց ներկայացնելը շատ հետաքրքրեց։ Իսկ քոլեջի աշխատակիցները մեզ ներկյացրեցին իրենց ուսման մեթոդը, տեսակը։ Քոլեջը մեզ կոգնի ապագա մասնգիտության ընտրության համար։ Քոլեջը ինձ շատ դուր եկավ և հուսով եմ, որ մեկ օր էլ կարող եմ գնալ քոլեջ, միգուցե ուսումս շարունակեմ նաև այնտեղ։